Kildin

Stadig økt kvote på fiske av snøkrabbe

I den senere tid har tendensen vært at snøkrabbebestanden har økt i Barentshavet, for enda flere snøkrabber vandrer inn i den norske sonen. Dette har ført til at kvoten på fiske av snøkrabber har økt i de senere årene.

 

Stadig flere aktører velger å derfor å fiske levende snøkrabber, og Mikal Solhaug har investert i fartøyet Kildin til dette formålet. Denne båten er tilpasset fangst av levende snøkrabber, slik at fangsten kan oppbevares riktig om bord.

 

Fokus på en bærekraftig fangst av snøkrabbe

 

Det ble først fisket etter levende snøkrabbe på norsk sokkel i 2013, og først i 2017 ble det innsatt en kvote på snøkrabber i Barentshavet. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som bestemmer hvor stor kvoten skal være hvert år.

Siden den første kvoten ble innsatt har kvoten økt jevnlig. En av grunnene til dette er fordi snøkrabbebestanden stadig øker på norsk sokkel i Barentshavet, som har ført til at det jobbes aktivt for å fremme en bærekraftig fangst av snøkrabbe i fremtiden.

  • Snøkrabbebestanden øker stadig i Barentshavet
  • Fartøyet Kildin brukes til levende fangst av snøkrabbe
  • Kvoten på snøkrabbe har økt jevnt i de senere år

 

Stadig flere snøkrabber på norsk sokkel

 

Utallige antall snøkrabber vandrer inn på den norske sokkel i Barentshavet, og på grunn av dette har kvoten på snøkrabbe gradvis økt siden den første kvoten ble satt. Denne tendensen ser ikke ut til å endre seg med det aller første.

I 2020 var snøkrabbekvoten på 4,500 tonn. Ettersom bestanden har økt siden den gang, var det en snøkrabbekvote på 7,000 tonn i 2022. Det antas derfor at kvoten øker i takt med den økende bestanden.

 

Snøkrabbe kan bli en stor ressurs i fremtiden

 

Snøkrabbe kan bli en større ressurs i fremtiden, ettersom bestanden øker såpass mye. Derfor er det viktig å kunne utnytte potensialet til denne krabben, hvor en av mulighetene er å vurdere mer eksport til utlandet.

Et av stedene hvor etterspørselen av snøkrabbe er størst, er i hotell- og restaurantbransjen. Generellt er det størst etterspørsel etter levende snøkrabbe, og det er derfor viktig at fangsten oppbevares riktig om bord i Kildin, slik at kvaliteten opprettholdes.

 

Kan bidra til økt verdiskapning og sysselsetting

 

Økt fangst av levende snøkrabbe vil sannsynligvis bidra til både verdiskapning og sysselsetting for kystsamfunnet i Norge. Dette er en av grunnene til at det satses mer på utvikling av denne virksomheten i Nord-Norge.

Mikal Solhaug har lang erfaring med fiske av levende snøkrabbe, ved bruk av fartøyet Kildin. Dette fisket foregår først og frem i den norske sonen i Barentshavet, og i den forbindelse er det viktig at den gjeldende kvoten følges hvert år.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Når ble det fisket etter snøkrabbe for første gang i Norge?

Første gang det ble fisket etter levende snøkrabbe på norsk sokkel var i 2013.

 


Når ble det innsatt en kvote på snøkrabbe?

Det ble innsatt en kvote på snøkrabber i Barentshavet for første gang i 2017.

 


Hvem er det som bestemmer hvor stor kvoten skal være?

Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer hvor stor kvoten på snøkrabbe skal være hvert år.

 

 

0
Feed

Skriv en kommentar