BÆREKRAFT

Solan Shipping AS er et deleid selskap av Mikal Solhaug Holding AS og er deltaker i verdens største bærekraftsinitiativ, UN Global Compact.

 
Selskapet spesialiserer seg på fartøydrift og internkontrolltjenester i maritim bransje.

 
Solan Shipping ønsker å bidra til å forbedre sosiale, miljømessige og økonomiske forhold i maritim bransje, med spesielt fokus på å bevare og bruke havet og de marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.