Kildin

Mikal Solhaug – Bærekraftig fangst av snøkrabbe

Mikal Solhaug er et nordnorsk rederi som har vært i drift siden 1995. I dag drifter rederiet snurre- og snøkrabbefartøyet Kildin, som blant annet utfører fangst av levende snøkrabbe i Barentshavet. I Norge ble denne typen fangst først regulert i 2017.

 

En av flere grunner til at fangst av levende snøkrabbe anses for å være bærekraftig, er at krabbebestanden stadig øker. Kvoten blir derfor økt tilsvarende hvert år, slik at utallige sjømatentusiaster får sjansen til å nyte det smakfulle hvite krabbekjøttet, uten at det går ut over bestanden.

 

  • Rederiet Mikal Solhaug har vært i drift side 1995
  • Norsk fangst av snøkrabbe har vært regulert siden 2017
  • Kvoten reguleres i samsvar med krabbebestanden


Ny krabbeart på norsk sokkel i Barentshavet

 

Allerede i 1996 ble de første snøkrabbene synlig i Barentshavet. Siden den gang har krabbearten vandret videre til norsk sokkel, der levevilkårene er gode nok. Det kan derfor hevdes at dette er en ny krabbeart i Barentshavet.

Siden de første snøkrabbene ble sett for første gang i Barentshavet, har bestanden økt gradvis. I dag benytter snøkrabben seg av nesten alle egnede områder i Barentshavet. Snøkrabbebestanden vil sannsynligvis fortsette å øke i tiden fremover.

 

Ingen negativ effekt på økosystemet

 

Det er ingenting som tyder på at den økte snøkrabbebestanden har en negativ effekt på økosystemet. Fangst av levende snøkrabber kan derfor gjennomføres uten at den påvirker andre arter eller økosystemet i havet.

I denne sammenhengen er det viktig å vurdere hvor lenge fredningsperioden hvert år skal vare. Det legges også til rette for at kvoten skal justeres i forhold til bestanden hvert år. Mikal Solhaug benytter snøkrabbefartøyet Kildin til fangst av levende snøkrabber i dag.

 

En bærekraftig vekst for den norske fiskerinæringen

 

Det ble tidlig etablert at all fangst av snøkrabbe ville foregå på en bærekraftig måte, og føre til en bærekraftig utvikling. I dag øker snøkrabbebestanden gradvis i norsk sone. Dette har ført til at snøkrabbekvoten også har økt i løpet av de senere årene.

En bærekraftig utvikling tilsier blant annet flere arbeidsplasser i den lokale fiskerinæringen. Eksport av snøkrabber har også ført til en økonomisk gevinst. Stadig flere sjømatentusiaster har fått øynene opp for snøkrabben som en av havets delikatesser.

 

Viktig med riktig håndtering av levende snøkrabbe

 

Det rettes et stort fokus på at fangsten skal håndteres riktig om bord i fartøyet. Dette krever bruk av riktig utstyr og ikke minst et erfarent mannskap. Mikal Solhaug har tilpasset fartøyet Kildin til bruk i forbindelse med fiske av levende snøkrabber.

Fangst av levende snøkrabber forutsetter riktig lagring, både ombord i fartøyet og i landanlegget. Rederiet benytter et eget landanlegg til dette formålet. En slik næringsaktivitet bidrar til en bærekraftig utvikling for lokalmiljøet på sikt.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hvor lenge har rederiet Mikal Solhaug vært i drift?

Rederiet Mikal Solhaug har vært i drift siden 1995. Siden den gang har rederiet også startet opp med levende fangst og levering av snøkrabbe som et tilleggsfiskeri.

 

Hvor lenge har det blitt utført fangst av levende snøkrabbe på norsk sokkel?

Snøkrabbe har vært fisket siden 2013.

 

Hvordan reguleres snøkrabbekvoten?

Snøkrabbekvoten justeres i samsvar med den aktuelle snøkrabbebestanden hvert år. I 2024 ble kvoten satt til 10300 tonn.

0
Feed

Skriv en kommentar