Snurrevadfiske og fangst av snøkrabbe

Fartøyet Kildin – Snurrevadfiske og fangst av snøkrabbe

Det velkjente fartøyet Kildin har sørget for tilfredsstillende resultater i en årrekke. Dette er et fartøy som vanligvis brukes til både snurrevadfiske og fiske av snøkrabber. 

Om bord i fartøyet Kildin er det alltid et erfarent mannskap. Mannskapet sørger blant annet for at utstyret blir brukt på en tilfredsstillende måte. Det er også viktig at fangsten blir oppbevart riktig så snart den tas om bord i fartøyet. Utstyret som er om bord i fartøyet sikrer at fangst og fiske foregår på riktig måte.

  • Tilfredsstillende resultater i en årrekke
  • Brukes til snurrevadfiske og fiske av snøkrabbe
  • Et erfarent mannskap om bord til enhver tid

 

Et fartøy som har vært mange år i drift

 

Fartøyet Kildin har vært i bruk til fiske og fangst i over tyve år. Dette er derfor et fartøy som har vist seg å ha tilfredsstillende sjøegenskaper. Mannskapet som er om bord har gode erfaringer med fiske og fangst langs den norske kysten.

I dag blir fartøyet Kildin bruket til både snuddevadfiske og ikke minst til fiske av levende snøkrabbe. Snurrevad er en metode der det i utgangspunktet benyttes en not. I forbindelse med fiske av levende snøkrabbe benyttes det vanligvis teiner.

 

Flere fordeler med bruk av snurrevad

 

Det er flere fordeler med å bruke metoden snurrevad i forbindelse med fiske. Bruk av snurrevad sikrer at det er god kvalitet på fangsten. Denne metoden fungerer vanligvis ved hjelp av en not. Noten samler fisken foran, slik at den kan fanges i nettet.

En annen fordel med bruk av snurrevad er at det er mulig å velge redskap, og da med utgangspunkt i den aktuelle størrelsen på fisken. Snurrevaden settes ut i områder der det er påvist mye fisk. For å sikre en god kvalitet, er det viktig å kontrollere størrelsen på fangsten til enhver tid.   

 

Bærekraftig fangst av snøkrabbe i norsk sone

 

I løpet av de siste 20 årene har det i økende grad blitt vanlig med fangst av snøkrabbe. Snøkrabbebestanden øker gradvis for hvert år. Dette fører til at kvoten stadig opprettholdes eller økes, til glede for sjømatentusiaster over hele verden.

Det jobbes aktivt for å sikre en bærekraftig fangst av snøkrabbe i dag. Stadig flere snøkrabber finner veien inn i den norske sonen i Barentshavet. For å ivareta kvaliteten på snøkrabben fanges den levende, for deretter å lagres riktig om bord i fartøyet.

 

Gode opplevelser for mannskapet

 

Fartøyet Kildin har vært på utallige turer langs den norske kysten. Dette har ført til mange gode opplevelser for det erfarne mannskapet om bord. Mannskapet sørger for at drift av fartøyet fungerer på riktig måte til enhver tid.

 

Hva brukes fartøyet Kildin til?

Fartøyet Kildin benyttes vanligvis til både fiske av levende snøkrabbe og snurrevadfiske i norsk sone.

Hvilke fordeler er det ved bruk av metoden snurrevad?

Bruk av metoden snurrevad sikrer god kvalitet på fangsten. Det er også mulig å velge redskap ut fra størrelsen på fisken.

Hvordan fanges levende snøkrabbe?

Levende snøkrabbe fanges som regel ved bruk av teiner. Deretter oppbevares fangsten ombord på fartøyet. I den forbindelse er det viktig at snøkrabbene oppbevares forsvarlig, i henhold til gjeldende retningslinjer.

0
Feed

Skriv en kommentar