Snurrevadfiske

Snurrevadfiske er stadig aktuelt langs kysten

Fiske har vært en av Norges viktigst næringsgrunnlag i flere tusen år. Dette har ført til at det har blitt utviklet flere typer fangstmetoder, en av disse er snurrevad, som er en fangstmetode utviklet i Danmark på slutten av 1800-tallet.

I starten var snurrevad en not som vanligvis ble satt på grunt vann. Fangstmetoden ble ofte utført fra en liten båt, som eksempelvis robåt og selve fangstmetoden foregikk ved bruk av håndkraft. I dag kan snurrevadfiske utføres fra større fartøyer langs den norske kysten.

 

Slik foregår snurrevadfiske i praksis

 

Mikal Solhaug har drevet med snurrevadfiske i en årrekke. I dag eier fiskebåtrederiet fartøyet Kildin, som er tilpasset fiske ved bruk av metoden snurrevad, som kan beskrives som en notpose, festet ved bruk av tauarmer bak på båten.

Nota må justeres i forhold til hvor dypt fiskestimen befinner seg. Når nota ligger riktig kjøres fartøyet raskt fremover, hvor fangsten vil etter hvert samle seg i nota, slik at den enkelt kan tas opp igjen i båten. Dette er en fangstmetode som ofte fører til gode resultater.

 

  • Utviklet i Danmark på slutten av 1800-tallet
  • Festes ved bruk av tauarmer på båten
  • Nota justeres etter hvor dyp fiskestimen er

 

Flere fordeler med metoden snurrevad

 

En av fordelene ved å bruke fangstmetoden snurrevad, er at den bevarer kvaliteten på fangsten.  Det er også mulig å velge redskap ut fra hvilke størrelser det er på fisken, men før nota kan settes må fiskestimene lokaliseres.

En av ulempene med denne fangstmetoden er at det ikke alltid er like enkelt å regulere størrelsen på fangsten. Dette kan føre til at fangsten kan bli for stor, hvor en for stor fangst kan føre til dårligere kvalitet og større risiko for både fisken og fiskerene.

 

Skånsom fangstmetode som stadig er i bruk

 

I dag brukes det en rekke hjelpemidler som bidrar til at snurrevad foregår effektivt. Denne fangstmetoden brukes først og fremst til fangst av sei, torsk og hyse.

En av grunnene til at snurrevad ofte brukes i dag er at kvaliteten på fisken er enkel å ivareta. Dette er derfor en skånsom fangstmetode for selv store fartøyer, og Mikal Solhaug bruker derfor Kildin til snurrevadfiske langs den norske kysten.

 

Økt bruk av snurrevad som fangstmetode

 

Metoden snurrevad har endret seg i stor grad siden den ble tatt i bruk på slutten av 1800-tallet, er dette en fangstmetode som fortsatt er aktuell for mange aktører i dag. 

I dag tilrettelegges det også for en bærekraftig drift, og det rettes fokus mot snurrevad som en fremtidig ressurs.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hva er snurrevad?

Snurrevad er en form for notpose, som festes bak på båten ved bruk av tauarmer.

 


Når ble fangstmetoden snurrevad brukt for første gang?

Fangstmetoden snurrevad ble utviklet i Danmark på slutten av 1800-tallet.

 


Hva er fordelen med snurrevadfiske?

Fordelen med snurrevad som fangstmetode er at nota kan justeres etter hvor fiskestimen befinner seg. Kvaliteten på fangsten er også bedre enn ved bruk av andre fangstmetoder.

 

0
Feed

Skriv en kommentar