Kildin

Nordnorsk rederi – Eier og driver fartøyet Kildin

Kildin ble bygget som isklasset fartøy i 2001, og har en lengde på over 37 meter. Båten bidrar til at rederiet klarer å opprettholde en bærekraftig fangst over tid. Dette har flere fordeler for den norske kysten og lokalmiljøet på sikt.

I dag brukes Kildin til både snurrevadfiske etter hvitfisk og fiske av levende snøkrabbe i Barentshavet. Hvert år fiskes det flere tonn med snøkrabber og andre typer fisk i den norske sonen.

Fangst og fiske langs den norske kysten

 

Kildin ble bygget for å brukes til fangst av både fisk og levende snøkrabbe langs den norske kysten. Det er viktig at fartøyet klarer å opprettholde en god nok fangst i henhold til den gitte kvoten. For at kvaliteten skal opprettholdes må fangsten oppbevares på riktig måte ombord i båten.

Det erfarne mannskapet på Kildin har bidratt til at kvaliteten på fangsten har vært tilfredsstillende hver gang. Dette gjøres ved bruk av godkjente metoder i forbindelse med både fiske- og oppbevaring av fangsten.

  • Sørger for en tilfredsstillende fangst
  • Erfarent mannskap ombord i fartøyet
  • Bygget for bruk av godkjente fangstmetoder

Bruk av riktige fangstmetoder av snøkrabbe

 

Mannskapet sikrer at fangsten av levende snøkrabbe foregår på riktig måte, ved bruk av godkjente metoder. Dette tilsier at snøkrabbene både fanges og oppbevares i henhold til dagens lover og regler. Fartøyet har klart å opprettholde en god fangst i løpet av sesongen, hvert eneste år. 

Snøkrabbe brukes som sjømat i Norge, men er også populært som mat i utlandet. Bestanden av snøkrabber har også økt i løpet av de senere årene, og dette har ført til at den gitte kvoten har vært god nok for den videre driften.

Metoden snurrevad sikrer god kvalitet

 

Metoden snurrevad brukes vanligvis i forbindelse med fiske langs den norske kysten. Bruk av snurrevad bidrar til å sikre at kvaliteten på fisken opprettholdes, da dette er et redskap som er selektiv med tanke på fangststørrelsen. Dette er en fangstmetode som brukes i forbindelse med fiske av blant annet hyse, torsk og sei.

I de senere årene har det blitt stadig mer populært med snurrevadfiske for både små og store fartøy. Kildin er et av fartøyene som brukes aktivt til dette formålet. Mannskapet sørger for at metoden snurrevad brukes på riktig måte i løpet av hver tur.

Tar hensyn til livsmiljøet langs kysten

 

Mikal Solhaug er et nordnorsk rederi som tar hensyn til at livsmiljøet langs den norske kysten ivaretas, over tid. Kildin er et fartøy som er bygget for å sikre at tilfredsstillende fangstmetoder ivaretas over lang tid. Dette tilsier at rederiet følger både krav og retningslinjer, som stilles i forbindelse med dagens fiske og fangst.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvor lenge har fartøyet Kildin vært i drift?

Kildin ble bygget i 2001. Fiskebåtrederiet Mikal Solhaug AS overtok fartøyet i 2001.

 

Hva brukes fartøyet Kildin til i dag?

Fartøyet Kildin brukes hovedsakelig til både snurrevadfiske og fiske av levende snøkrabbe.

 

I hvilke områder er fartøyet i bruk?

Kildin er vanligvis aktiv langs den norske kysten og i den norske sonen i Barentshavet.

 

0
Feed

Skriv en kommentar