Kildin

Fiskefartøyet Kildin – Snurrevadfiske og snøkrabbe fangst

Rederiet Mikal Solhaug driver et eget landanlegg i Båtsfjord. Her driftes fiskefartøyet Kildin til både snurrevadfiske og fangst av levende snøkrabbe, og visjonen er blant annet å bidra til økt aktivitet og sysselsetting i Nord-Norge.

Både snurrevadfiske og snøkrabbefangst utføres langs den norske kysten. Det er imidlertid vanligst å utføre fangst av levende snøkrabber på den norsk sokkel, og fartøyet Kildin er bygget for å kunne utføre disse forskjellige typene av fangst.

  • Driver eget landanlegg i Båtsfjord
  • Eier og driver fiskefartøyet Kildin
  • Snurrevadfiske og fangst av levende snøkrabbe


Bruk av fiskefartøyet Kildin på norsk sokkel

 

Fiskefartøyet Kildin har blitt brukt til utallige turer i Barentshavet, siden det ble bygget i 2001. I Barentshavet fiskes det hovedsakelig ved bruke av metoden snurrevad, og det utføres også fangst av levende snøkrabbe.

Det rundt 37 meter lange fartøyet er tilpasset for å oppbevare både fisk og levende snøkrabber om bord. Grunnen til dette er fordi det er viktig at fangsten oppbevares riktig, slik at kvaliteten opprettholdes over lengre tid. Det erfarne mannskapet til Kildin har lang fartstid i å manøvrere fartøyet i norsk sone.

 

Snurrevadfiske langs den norske kysten

 

Snurrevad er en fangstmetode som ble utviklet på slutten av 1800-tallet i Danmark, og brukes ofte der det er relativt grunt vann, gjerne grunnere enn 100 meters dybde. Før snurrevadfisket kan begynne må derimot fiskestimen lokaliseres.

Deretter brukes det en not som er festet av to tauarmer på hver side av båten, og når fiskestimen er i nota lukkes den, slik at fangsten kan dras opp. En av fordelene med snurrevadfiske er at det kan velges redskap ut fra størrelsen på fisken.

 

Fangst av levende snøkrabbe i Barentshavet

 

Fartøyet Kildin er tilpasset for å utføre fangst av levende snøkrabbe, som utføres på norsk sokkel i Barentshavet. Snøkrabbene fiskes levende for å opprettholde kvaliteten, og krever et fartøy som kan oppbevares levende fangst om bord.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som bestemmer kvoten hvert år, og den første snøkrabbekvoten ble satt i 2017. Siden den gang har kvoten gradvis økt på snøkrabbe, og en av grunnene til dette er fordi snøkrabbebestanden stadig øker.

 

Fiske fremmer sysselsetting i lokalmiljøet

 

Mikal Solhaug jobber aktivt for å fremme aktivitet og sysselsettingen i lokalmiljøet. Rederiet ligger plassert i Båtsfjord med eget landanlegg, hvor Kildin bidrar til at det kan tilbys flere arbeidsplasser i Nord-Norge.

Både snurrevadfiske og snøkrabbefangst er stadig en aktuell fangstmetode, og kvotene reguleres hvert år, slik at både fiske- og snøkrabbebestanden ivaretas. Det tilrettelegges for at driften av Kildin skal være bærekraftig i tiden fremover.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Når ble fartøyet Kildin bygget?

Rederiet Mikal Solhaug bygget fartøyet Kildin i 2001.

 


Hva brukes fartøyet Kildin til?

Fartøyet Kildin brukes til både snurrevadfiske og fangst av levende snøkrabbe.

 


Hvor foregår snurrevadfiske og fangst av levende snøkrabbe?

Snurrevadfiske og fangst av levende snøkrabbe foregår vanligvis på norsk sokkel i Barentshavet.

0
Feed

Skriv en kommentar