Fiskebåtrederi

Fiskebåtrederi i Båtsfjord – Fiske av levende snøkrabbe

Fiskebåtrederiet Mikal Solhaug AS har holdt til i kommunen Båtsfjord i over 30 år. Siden oppstarten har Mikal Solhaug vokst til å bli et av de mest etablerte rederiene i Finnmark. En av grunnene til dette er at rederiet har tilrettelagt for eget landanlegg.

 

En av grunnene for dette er på grunn av snøkrabbebestanden, som har økt i den senere tid. Tendensen er at snøkrabbene stadig forflytter seg inn i den norske sonen i Barentshavet, som har ført til at kvoten har økt tilsvarende over tid. Snøkrabbe har også blitt gradvis mer populær som sjømat både i Norge og i utlandet.

 

  • Fiskebåtrederiet har eget landanlegg i Båtsfjord
  • Snøkrabbebestanden har økt i den senere tid
  • Snøkrabbe brukes som sjømat i både Norge og utlandet


Snøkrabbebestanden har økt på norsk sokkel

 

Snøkrabbe er en art som ikke dukket opp i Barentshavet før 1996. Siden den gang har krabben stadig vandret inn i den norske sonen, og er en tendens som ikke ser ut til å endre seg i nær fremtid. I dag er snøkrabben en viktig ressurs for fiskerinæringen langs den norske kysten.

Fiskebåtrederiet Mikal Solhaug benytter derfor fartøyet Kildin til å fiske levende snøkrabbe i Barentshavet. Det 37 meter lange fartøyet har utstyret som kreves, både for fangst og oppbevaring av levende snøkrabbe. Mannskapet har derfor god erfaring og kunnskap om hvordan fangsten skal utføres i dag.

 

Fordeler med å fiske snøkrabbe levende

 

Snøkrabbe blir fremdeles betegnes som en ny art for fiskerinæringen i Norge. Ettersom snøkrabbebestanden stadig øker i norsk sone, er det viktig å tilrettelegge for en lønnsom fangst, da dette er en ressurs som sannsynligvis vil føre til flere arbeidsplasser og økte inntekter over lengre tid.

Kvaliteten på snøkrabben blir bedre om den oppbevares levende. For at fangsten av levende snøkrabbe skal være lønnsom, er det viktig at den oppbevares på riktig måte om bord, noe som Kildin er tilrettelagt for.

 

Lukrativ for sjømatentusiaster i Norge og utlandet

 

Snøkrabbe kan på mange måter sammenlignes med den velkjente kongekrabben, og erfaringene med fangst og oppbevaring av kongekrabber har bidratt til økt kunnskap om snøkrabber. Begge deler er også arter som eksporteres til utlandet.

Krabbekjøttet sitter hovedsakelig i klørne til snøkrabben, og er derfor den delen av snøkrabben som vanligvis spises. Den lukrative snøkrabben kan både tilberedes og serveres på samme måte som andre typer krabber.

 

En bærekraftig ressurs for den norske fiskerinæringen

 

I den senere tid har det vært mye fokus på bærekraftige verdier i samfunnet. Den stadig økende snøkrabbebestanden i norsk sone har derfor ført til at kvoten kan opprettholdes i tiden fremover, og er med på å sikrer både arbeidsplasser og inntekt i det lokale samfunnet.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hvorfor kan kvoten på snøkrabber gradvis øke?

Kvoten på snøkrabber tilpasses kontinuerlig snøkrabbebestanden på norsk sokkel i Barentshavet. I de senere årene har snøkrabbebestanden gradvis økt i norsk sone.

 


Hvorfor bør snøkrabber fanges og oppbevares levende?

Snøkrabber må fanges og oppbevares levende i ideell temperatur og med riktig oksygentilførsel for å opprettholde en god nok kvalitet.

 


Hvorfor kan snøkrabber sammenlignes med kongekrabben?

Snøkrabben ligner på kongekrabben i sitt levemønster. Snøkrabben smaker ganske likt som kongekrabbe, men enda bedre mener mange.

0
Feed

Skriv en kommentar