Kildin

Fiske av levende snøkrabbe er stadig aktuelt

Siden 2017 har det i større grad blitt fokus på å fiske levende snøkrabber i norsk sone.

Dette har ført til at stadig flere norskregistrerte båter har fått tillatelse til å drive med fangst av snøkrabbe. 

Snøkrabbebestanden har også økt gradvis på norsk sokkel. Nærings- og fiskeridepartementet har derfor oppjustert snøkrabbekvoten hvert år.

  • Snøkrabbebestanden øker stadig i norsk sone
  • Snøkrabbekvoten har økt gradvis siden 2017


Snøkrabbebestanden øker på norsk sokkel

 

En av de viktigste grunnene til at det fremdeles fanges snøkrabbe på norsk sokkel, er at snøkrabbestanden stadig øker. Utallige snøkrabber vandrer inn på norsk sokkel i Barentshavet hvert år.

Dette har ført til at snøkrabbene i stor grad har etablert seg i samtlige områder med gode levevilkår. Ettersom snøkrabben kan minne om den velkjente kongekrabben, er den også populær blant utallige sjømatentusiaster over hele verden. 

 

Fredningsperioden vurderes hvert år

 

Fredningsperioden for snøkrabbene som befinner seg i norsk sone, vurderes hvert år. Snøkrabben skifter vanligvis skall når den vokser i løpet av høsten, noe som gjør den ekstra sårbar. Fredningsperioden blir derfor vurdert ut fra når snøkrabbene går gjennom det som kan betegnes som et skallskifte.

I løpet av vokseperioden har ikke snøkrabben mye kjøtt, og vurderes derfor som lite egnet som sjømat. Når fredningsperioden er over er det kvoten som er avgjørende for hvor mye det er lov å fiske i norsk sone.

 

Gode utsikter for fangst av snøkrabber i fremtiden

 

Det er viktig å sørge for at snøkrabbene er levedyktige, slik at fangsten kan sikres i fremtiden. Dette krever at levekårene til snøkrabbene blir ivaretatt på norsk sokkel. Når levekårene er gode, vil sannsynligvis krabbebestanden øke gradvis.

Mye tyder på at fangst av levende snøkrabber er en bærekraftig næring, som vil føre til flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet på sikt. Det er også store muligheter for eksport til Asia og andre steder i verden.

 

Øker i sin popularitet som norsk sjømat

 

Snøkrabben kan på mange måter sammenlignes med den velkjente kongekrabben. Snøkrabben er derimot litt mindre i størrelse enn kongekrabben. Begge krabbeartene har etablert seg på norsk sokkel i Barentshavet. 

I dag finner du snøkrabbe på menyen til utallige restauranter i både Norge og utlandet. Krabbekjøttet er noe søtere enn krabbekjøttet til kongekrabben. Det er først og fremst krabbekjøttet i krabbebeina som brukes i forbindelse med matlaging.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hvor lenge har fisket etter levende snøkrabbe pågått i norsk del av Barentshavet?

 

På norsk sokkel har fiske av levende snøkrabber pågått siden 2017.

 


Hvorfor er snøkrabben fredet på høsten hvert år?

 

Snøkrabben skifter skall hver gang den er i en vekstperiode, som vanligvis er på høsten. I den forbindelse har krabben mindre kjøtt og mykere skall. Siden den er mer sårbar i denne perioden er den vanligvis fredet.

 


Hvorfor kan snøkrabben sammenlignes med kongekrabben?

 

Både snøkrabben og kongekrabben har etablert seg på norsk sokkel i Barentshavet. Snøkrabben er imidlertid både mindre og har et søtere krabbekjøtt enn den velkjente kongekrabben.

0
Feed

Skriv en kommentar