Fiskebåtrederi Mikal Solhaug

Et velkjent fiskebåtrederi i Norge

Fiskebåtrederiet Mikal Solhaug har vært i drift helt siden 1995. I dag er fiskebåtrederiet etablert med eget landanlegg i Båtsfjord. 

I dag er Fiskebåtrederiet aktiv med både fangst av levende snøkrabbe og snurrevadfiske. Mikal Solhaug driver og eier fartøyet Kildin. Fartøyet brukes i forbindelse med både snurrevadfiske og fangst av snøkrabbe. En av de viktigste målsetningene til Mikal Solhaug er å bidra med økt aktivitet langs den norske kysten.

Snurrevad- og snøkrabbefartøyet Kildin


Fiskebåtrederiet Mikal Solhaug har vært i drift i en årrekke. Dette er derfor et rederi som har lang erfaring fra fiske og fangst langs den norske kysten. Rederiet både eier og drifter snurrevad- og snøkrabbefartøyet Kildin.

Fartøyet Kildin ble bygget så tidlig som i 2001. Siden den gang har det 37 meter lange fartøyet bidratt til fangst av store mengder fisk og krabber. Dette fartøyet brukes blant annet til fangst av levende snøkrabber.

Stadig mer vanlig med snuddevadfiske


Det stilles store krav til kvaliteten på fisken som fanges i dag. Dette er en av de viktigste grunnene til at stadig flere velger snurrevadfiske, fremfor andre metoder. Snurrevadfiske fungerer utmerket til fangst av hyse, torsk og sei.

I den senere tid har stadig flere aktører valgt å gå over til denne fangstmetoden. Dette har ført til videreutvikling av stadig bedre redskaper. I dag er snurrevadfiske en effektiv fangstmetode, som bidrar til å ivareta kvaliteten på både torsk og annen type fisk.

Utfører fangst av levende snøkrabber


Snøkrabbe har i økende grad blitt populær i løpet av de siste 20 årene. Fiskebåtrederiet Mikal Solhaug har tillatelse til å utøve fangst av levende snøkrabbe. Det er fiskeridirektoratet som avgjør hvilke lover og regler som skal følges, i forbindelse med fangst av snøkrabber.

I den senere tid har snøkrabbebestanden økt i det som kan betegnes som norsk sone. Dette har ført til at fangst av levende snøkrabber også vil være aktuelt i fremtiden. I dag er den lukrative snøkrabben ettertraktet som sjømat i både Norge og i utlandet.

Stadig fokus på en bærekraftig drift


Mikal Solhaug har fokus på at driften er bærekraftig. Fiskebåtrederiet jobber aktivt for å opprettholde bærekraftige verdier. De ulike fangstmetodene er tilrettelagte for at både bærekraftige og miljøhensyn skal ivaretas på best mulig måte.

Fiskebåtrederiet Mikal Solhaug tar hensyn til det som kan betegnes som bærekraftig fiske. Dette tilsier at livsmiljøet til både fisk og snøkrabbe respekteres. Mikal Solhaug jobber aktivt for å ivareta og respektere livsmiljøet i havet, slik at levebrødet til fremtidige fiskere blir ivaretatt.

0
Feed

Skriv en kommentar